logo
Piątek, 03 grudnia 2021 r.
imieniny:
Hilarego, Franciszka, Ksawerego – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Zofia Kubińska
Mass media a propaganda
 


 Kształtowanie postaw człowieka

Wychowanie do mass mediów, czyli kształtowanie pozytywnych postaw wobec nich to zadania dla rodziców, pedagogów, opiekunów i teoretyków wychowania. Adam Lepa (1999, s. 142-150) wymienia trzy postawy niezbędne w wychowaniu do mass mediów, które są wskazywane również w najważniejszych dokumentach kościelnych podejmujących problematykę mass mediów. Są to: Soborowy Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli (INTER mirifika); DSP, nr 3-7; Instrukcja duszpasterstwa Zjednoczenie i postęp (Communio et progressio); CP, nr 55-56, 65, 68 i 81); Wytyczne Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego (Orientatations; nr 14-15 i 24); Instrukcja duszpasterska (U progu nowej ery (Aetatis novae); AM, nr 3, 8, 11-13).

Postawa krytyczna wobec mass mediów

Uzależniona jest od aktywności intelektualnej zdolnej do oceny rzeczy, zjawisk i sytuacji. Na tę postawę wskazują takie symptomy, jak: brak naiwności i bezmyślności w stosunku do mass mediów, znajomość głównych mechanizmów mass mediów, dystans emocjonalny szczególnie do treści sensacyjnych, czerpania informacji z różnorodnych źródeł, dostrzeżenie braku wiarygodności i stosowania manipulacji, dzielenie się krytycznymi uwagami dotyczącymi mass mediów z innymi, umiejętność uzasadniania własnych opinii, poparcie własnej opinii zachowaniami.

Postawa selektywności w stosunku do mass mediów

Dotyczy przede wszystkim dokonywania wyboru według własnej woli. Decyzja wiąże się z wyborem medium i treści publikowanych przez mass media. Osoby prezentujące tę postawę to ci, którzy nie odbierają programu "jak idzie"; odbiorowi towarzyszy wola rozsądnego wyboru: co?, po co?, i kiedy?; zachowania pozbawione są automatyzmu, a osoby zdolne do wysiłku intelektualnego i moralnego zachowują dystans wobec narzucanych propozycji, reklam, kierują się stałymi kryteriami religijnymi, moralnymi, politycznymi. Postawa ta charakteryzuje osoby, które mają uporządkowane sprawy rodzinne, codzienne, i są tolerancyjne wobec drugiego człowieka.

Postawa twórczej aktywności

Opiera się na aktywności i woli jako głównych składnikach osobowości. Zwłaszcza twórcy kultury wskazują na wyraźną prawidłowość, jaka daje o sobie znać w tej dziedzinie. Kontakt z mediami nie jest zdolny zaspokoić takiej osobie potrzeby twórczej - jej własna twórczość jest wyższego rzędu i rozwija człowieka, charakteryzuje się niezależnością od mediów, jest ona zdolna doprowadzić do zmian w strukturze i funkcjonowaniu mass mediów, zachęca innych ludzi do twórczości i aktywności własnej.

Te trzy rodzaje postaw wobec mass mediów należy kształtować od dzieciństwa poprzez: przekazywanie wiedzy, informacji, formowanie selektywnych zachowań, rezygnacji, panowanie nad sobą, wpajanie szacunku do twórczej pracy, ukazywanie wzorów osobowych w twórczej aktywności na rzecz innych.

Mechanizmy propagandy w mass mediach

Termin "propaganda" oznacza celowe, perswazyjne motywowanie polityczne, ideologiczne, ekonomiczne oddziaływanie na zbiorowość, zmierzające - przez kształtowanie ludzkich postaw - do wywołania pożądanych zachowań (Encyklopedia Popularna PWN, 1991). Według A. Lepy (1999, s. 151-173) propaganda to przeciwieństwo wychowania, wywiera negatywny wpływ na osobowość jednostki. W systemach totalitarnych propaganda ideologiczna przejmuje funkcje i zdania edukacji. Mechanizmy propagandy są bardzo rozbudowane i obejmują trzy podstawowe grupy.

 
1 2  następna
Zobacz także
ks. Piotr Prusakiewicz CSMA
Wydaje mi się, że dziś człowiek pragnie doświadczać bliskości Pana Boga. Dlatego trzeba mu nieustannie przypominać o Jego obecności nie tylko w kościele pod postacią chleba i wina, ale również w każdej sytuacji jego życia. Trzeba zwrócić uwagę na Boga, który nie jest magikiem, nie spełnia naszych zachcianek. To nie jest tak, że Bóg załatwia sprawy, z którymi ja sobie nie poradziłem. 

Z o. Józefem Witko OFM o modlitwie o uwolnienie i uzdrowienie, dzięki trwającej wciąż peregrynacji figury św. Michała Archanioła po Polsce, rozmawiał ks. Piotr Prusakiewicz CSMA 
 
ks. Piotr Prusakiewicz CSMA
Najpopularniejsza metoda to wychowanie przez zaniechanie… Rodzice chyba boją się swoich dzieci. Najpierw pozwalają na wszystko, a gdy stracą kontrolę nad emocjami, to zachowują się agresywnie. Tematu traktowania dzieci nawet nie chcę poruszać… Zdrowy rozsądek umarł już tak dawno, że mało kto pamięta, z czym się wiąże…
 
Dorota Peplińska
Fundamentem chrześcijańskiej specyfiki życia moralnego jest uczestnictwo w naturze Bożej. Bóg bowiem, zwracając się do ludzi jak do przyjaciół, przewidział i przeznaczył ich, aby się stali podobni do Syna Jego, który miał być pierworodnym między wielu braćmi. W tym podobieństwie do Jednorodzonego Syna Bożego człowiek otrzymuje udział w życiu Bożym i żyje w pełni uczestnictwem w naturze Bożej...
 
___________________
 
 reklama