logo
Czwartek, 04 marca 2021 r.
imieniny:
Adrianny, Kazimierza, Wacława, Eugeniusza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Poddani sobie "w bojaźni Chrystusowej"
materiał własny
 


Poddani sobie "w bojaźni Chrystusowej"

Moja koleżanka jest bardzo zjadliwa wobec mężczyzn, gdyż wiele wycierpiała od swego męża, alkoholika i awanturnika. Jest religijnie obojętna i lubi podchwytywać teksty Pisma Świętego, które rzekomo są przeciwko kobietom. Od jakiejś feministki dowiedziała się, że św. Paweł w Liście do Efezjan nakazuje żonom, by były poddane swoim mężom. To ją bardzo rozsierdziło i jeszcze bardziej oddaliło od religii.

Żal mi tej kobiety, gdyż po wielu cierpieniach oddala się od Boga, zamiast u Niego szukać pomocy. Sens zdania wyrwanego z kontekstu zawsze można zafałszować i manipulować nim dla własnych celów. Niektóre feministki, w walce przeciwko Bożej instytucji małżeńskiej, często posługują się słowami św. Pawła, wyrwanymi właśnie z kontekstu. Gdyby były obiektywne i naprawdę szukały światła, przeczytałyby cały fragment, w którym św. Paweł mówi o małżeństwie. "Bądźcie sobie nawzajem poddani w bojaźni Chrystusowej" (Ef 5, 21). Z tego wynika, że nie tylko żony mają być poddane mężom, ale także mężowie żonom, "w bojaźni Chrystusowej". Autentyczna miłość jest zawsze uległa, pokorna i cierpliwa. Życie męża i żony ma się wzorować na Chrystusowej miłości, wierności, oddaniu i posłuszeństwie (por. Kol 3, 18-19; P 3, 1-7; Tm 2, 8-15; Tt 2, 1-6).

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Fr. Justin
Mój mąż bez mojej wiedzy i zgody, po dwudziestu trzech latach pożycia małżeńskiego, wniósł prośbę do trybunału kościelnego o unieważnienie naszego małżeństwa. Unieważnienie to otrzymał kilka lat temu, o czym dowiedziałam się przypadkowo niedawno. Czy sąd kościelny nie miał obowiązku zawiadomić o tym procesie stronę najbardziej zainteresowaną? Czy nie mam już żadnych praw?
 
ks. Edward Staniek
Scena wypędzenia kupców ze świątyni jest pod tym względem tekstem klasycznym. Jan nawiązuje do historycznego wydarzenia. Jezus, który ustawicznie oczyszczał autentyczne życie religijne z wszelkich wypaczeń, tym razem, w sposób wyjątkowo ostry, piętnuje zbezczeszczenie świątyni przez wprowadzenie w jej mury handlu. 
 
Martyna Strembska-Kozieł

Wartości stanowią fundament procesu wychowania. Istotą wychowania powinno być bowiem ukazanie młodym pokoleniom przez rodziców, nauczycieli i wychowawców tego, co wartościowe, przybliżenie i uzasadnienie tych wartości. Jak stwierdza M. Nowak (2008: 367), wartości „są potrzebne człowiekowi, aby otwierały go na możliwości pełniejszego urzeczywistniania siebie”, czyli najogólniej mówiąc - rozwoju. 

 
 
___________________
 
 reklama