logo
Wtorek, 05 lipca 2022 r.
imieniny:
Antoniego, Bartłomieja, Karoliny, Marii Goretti – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Poddani sobie "w bojaźni Chrystusowej"
materiał własny
 


Poddani sobie "w bojaźni Chrystusowej"

Moja koleżanka jest bardzo zjadliwa wobec mężczyzn, gdyż wiele wycierpiała od swego męża, alkoholika i awanturnika. Jest religijnie obojętna i lubi podchwytywać teksty Pisma Świętego, które rzekomo są przeciwko kobietom. Od jakiejś feministki dowiedziała się, że św. Paweł w Liście do Efezjan nakazuje żonom, by były poddane swoim mężom. To ją bardzo rozsierdziło i jeszcze bardziej oddaliło od religii.

Żal mi tej kobiety, gdyż po wielu cierpieniach oddala się od Boga, zamiast u Niego szukać pomocy. Sens zdania wyrwanego z kontekstu zawsze można zafałszować i manipulować nim dla własnych celów. Niektóre feministki, w walce przeciwko Bożej instytucji małżeńskiej, często posługują się słowami św. Pawła, wyrwanymi właśnie z kontekstu. Gdyby były obiektywne i naprawdę szukały światła, przeczytałyby cały fragment, w którym św. Paweł mówi o małżeństwie. "Bądźcie sobie nawzajem poddani w bojaźni Chrystusowej" (Ef 5, 21). Z tego wynika, że nie tylko żony mają być poddane mężom, ale także mężowie żonom, "w bojaźni Chrystusowej". Autentyczna miłość jest zawsze uległa, pokorna i cierpliwa. Życie męża i żony ma się wzorować na Chrystusowej miłości, wierności, oddaniu i posłuszeństwie (por. Kol 3, 18-19; P 3, 1-7; Tm 2, 8-15; Tt 2, 1-6).

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Fr. Justin
W pierwszych wiekach bierzmowania udzielano bezpośrednio po chrzcie. Tak też pozostało do dziś w Kościele Wschodnim. Dlaczego jest inaczej u nas?
 
Danuta Piekarz

Księgą Nowego Testamentu, która najszerzej zajmuje się kwestią prześladowania wiernych, jest niewątpliwie Apokalipsa św. Jana. Wbrew pozorom (i utartym opiniom) celem tej księgi nie jest straszenie czytelników straszliwymi wizjami, ani zniechęcanie ich niezrozumiałymi symbolami. Apokalipsa to księga nadziei; ma dawać otuchę wiernym, którzy doświadczają ucisku i zdaje się im, że Bóg o nich zapomniał, że bieg historii jakby dawno zatracił swój sens, zdany na łaskę szaleńców dzierżących władzę.

 
ks. Marek Dziewiecki

Nie można skutecznie zapobiegać negatywnemu zjawisku, dopóki całościowo nie poznamy jego przyczyn. Działania profilaktyczne powinny koncentrować się na źródłach zagrożeń, a nie na zmaganiu z symptomami. Przez wiele dziesięcioleci wychowawcy sądzili, że sięganie po substancje uzależniające wynika głównie ze złej woli, deprawacji lub ignorancji ze strony wychowanków. 

 
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm