logo
Czwartek, 11 sierpnia 2022 r.
imieniny:

Luizy, Włodzmierza, Zuzanny, Klary, Marii – wyślij kartkę

Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
ks. Marek Dziewiecki
Co to znaczy być chrześcijaninem?
materiał własny
 


Wstęp

Chrześcijaństwo patrzy na człowieka w sposób całościowy i realistyczny. Ukazuje jego wielkość, jego powołanie do życia w prawdzie i miłości, w wolności i świętości, a jednocześnie jego poranienia, które są skutkiem grzechu pierworodnego i całej sumy zła, jaka dokonała się w historii ludzkości. Być człowiekiem to być kimś zagrożonym naiwnością, kłamstwem, ignorancją, samotnością, nienawiścią, grzechem. Człowiek to zatem ktoś, kto potrzebuje Zbawiciela i nieustannego nawracania się. Tej podstawowej prawdy o człowieku doświadczamy z całą mocą na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia. Żyjemy bowiem w czasach gwałtownych przemian społecznych, obyczajowych i kulturowych, które sprawiają, że wielu ludzi - zwłaszcza młodych - gubi się w cywilizacji, która promuje bezkrytyczny konsumpcjonizm oraz naiwny liberalizm. Współczesny człowiek coraz lepiej rozumie świat wokół siebie, a jednocześnie coraz mniej rozumie samego siebie i własne powołanie. Coraz częściej wyrządza krzywdę innym ludziom i samemu sobie. Nigdy jeszcze w historii naszej Ojczyzny nie było tylu samobójców i przestępców, co obecnie. Nigdy nie było tak wiele osób chorych psychicznie, uzależnionych, bezradnych materialnie i duchowo. Nigdy nie było tylu małżeństw rozbitych i tylu nieszczęśliwych dzieci.

W tej sytuacji prowadzenie rekolekcji w parafiach i innych wspólnotach formacyjnych jest ważnym i niezbędnym wyrazem troski Kościoła o współczesnego człowieka. O tego człowieka, który coraz częściej przeżywa bolesny kryzys w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że coraz mniej wierzących korzysta z szansy, jaką są rekolekcje. Dotyczy to zwłaszcza młodego pokolenia. Częściowo jest to spowodowane faktem, że każdy, kto błądzi i przeżywa kryzys, ma tendencję, by uciekać od światła i by - jak pierwsi ludzie - chować się przed szukającym go Bogiem. Częściowo jednak mniejsze zainteresowanie rekolekcjami jest związane z faktem, że ich tematyka oraz sposób realizacji nie uwzględnia w wystarczającym stopniu egzystencjalnych potrzeb i percepcyjnych możliwości słuchacza.

Zapraszamy do lektury konferencji rekolekcyjnych, które zostały zweryfikowane w bezpośrednim kontakcie z młodzieżą oraz z ludźmi dorosłymi w różnych środowiskach i miejscach Polski. Mamy nadzieję, że zamieszczone tutaj teksty okażą się pomocą w przekazywaniu odwiecznej prawdy o Bogu i człowieku ludziom wkraczającym w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa.

ks. Marek Dziewiecki

 
Zobacz także
Ks. Rafał Masarczyk SDS
Był czas, kiedy panie nosiły długie suknie. Gdy jakaś dama włożyła krótszą, taką że było jej widać kostki, wybuchał obyczajowy skandal. Jej postępowanie było potępiane jako niemoralne. Czasy się zmieniły. Kobiety mogą nosić stroje, jakie im się podobają, nie ma to już większego znaczenia, nikt ich za to nie potępia. Nie gorszymy się długością kobiecego ubrania. Zmieniły się oceny moralne; coś co dawniej było uważane za zło, dziś jest akceptowane...
 
Jacek Salij OP
Zwycięstwo Chrystusa Pana zaczęło się już na krzyżu. On sam zapowiadał swoje ukrzyżowanie jako zwycięstwo. „Teraz odbywa się sąd nad tym światem — mówił kiedyś o czekającej Go godzinie Kalwarii. — Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,31n). 
 
Jacek Prusak SJ
Jezus często konfrontował swoich uczniów i słuchaczy z lękiem. Wielokrotnie powtarzał "nie martwcie się", "nie lękajcie się", wskazując, że postawy te idą w parze z "małą wiarą". Jeśli w naszym życiu dominuje lęk w różnych swoich postaciach, to w świetle Ewangelii musimy zadać sobie pytanie o jakość naszej wiary – o szczerość powierzenia swego życia Bogu...
 
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm