logo
Sobota, 05 grudnia 2020 r.
imieniny:
Kryspiny, Norberta, Sabiny, Geralda – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Mario Marini
Dalmanuta
Księgarnia Św. Jacka
 


Tytuł:    Dalmanuta. Chwała Boża
Autor:    Mario Marini
Tłumaczenie:  Andrzej Cehak
ISBN:   83-7030-384-6
Format:   A5 (145 x 205mm)
Liczba stron:  328
Oprawa:  miękka
Dział:   duchowość
Cena detal.  27,00 zł.

 

Notka o książce i autorze:
 
„Nazwa «Dalmanuta» pojawia się w Ewangelii tylko raz (...) «Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty» (Mk 8, 10). Udali się więc w kierunku Dalmanuty, tajemniczego miejsca, do którego żegluje się z Panem Jezusem. Jakże głęboka analogia: istnieje tajemniczy cel – cel fascynujący – dla wszystkich, którzy wybierają Jezusa. (...) Dlatego kieruję dziś do Was zaproszenie Pana Jezusa: «Wejdźcie ze mną na łódź i popłyńmy z Panem Jezusem na drugi brzeg morza, do Dalmanuty»”.
Mario Marini
 

Mario Marini urodził się w Cervii we Włoszech 13 września 1936 r. Po uzyskaniu doktoratu z inżynierii na Uniwersytecie w Bolonii podjął studia teologiczne, uwieńczone doktoratem z teologii w Rzymie, na Uniwersytecie Gregoriańskim. Wyświęcony na kapłana w diecezji Rawenna-Cervia, przez kilka lat pracował jako misjonarz w północnym Meksyku. Od 1997 r. pracuje w Watykanie na stanowisku podsekretarza Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Jest współpracownikiem szeregu czasopism włoskich i zagranicznych, autorem wielu artykułów na temat duchowości kapłańskiej. Jego ważniejsze książki to: Amore umano e amore divino (Morcelliana, Brescia 1977) oraz, wydana we współpracy z Salvatore Schembri, Missionari italiani in Messico (Edizioni Dehoniane, Roma 1991).
 
Książka zawiera cykl rekolekcji wygłoszonych przez Autora. Stanowi cenną pomoc do medytacji dla każdego, kto chce iść śladami Jezusa ku Dalmanucie, ku Chwale Bożej.
 
 
 
SPIS TREŚCI
 
WSTĘP*
1. Nowa Ewangelizacja
2. Pójść osobno na miejsce pustynne
3. Przyjaciel Meksyku i Ameryki Łacińskiej
 
ROZWAŻANIE PIERWSZE - WPROWADZENIE DO REKOLEKCJI
1 – „Jak wiatr”
2 – Z ziemi Don Kamilla
3 – Pio-Latinos-Americanos
4 – Rekolekcje na miejscu pustynnym
5 – Dalmanuta
6 – Cel: nawrócenie serca
7 – Metoda: równolegle do „serca” Boga
8 – Egocentryzm i zbawienie
9 – Technika paradoksu
10 – Spojrzenie i kierunek patrzenia
11 – Ubrania dziecięce, ubrania dorosłych
12 – Język „rekolekcji” oraz język „duchowości”
13 – Egzystencjalizm i żywa duchowość: trzy czytania biblijne
14 – Osobiste nastawienie w czasie rekolekcji
15 – „Pozostali u Niego”, aby Mu towarzyszyć
 
ROZWAŻANIE DRUGIE - KIM JEST BÓG?
1 – Poczucie Boga: intuicja uniwersalna
2 – Bóg objawiony przez Jezusa z Nazaretu jest odniesieniem
3 – Misterium Trójcy
4 – Motyw Pana Jezusa i motyw Boga
5. Chwała Boża, posłannictwo Pana Jezusa
6. Miłość Boża i kruche filary Niebios
7 – Przestrzeń i czas
8 – Kategoria Boga
9. Dowód na istnienie Boga
10. Prawdziwa Miłość
11. Poganie i Miłość Boga
12. Chrześcijanie i realny sens życia
13. Inny świat: tam, gdzie żyje Miłość
14. Uwodzicielska Miłość Boża
 
ROZWAŻANIE TRZECIE - JAKI JEST BÓG?
1. Skarb ukryty
2. Istota przestrzeni i czasu
3. Fotograficzne hobby
4. Pasja i cel Boga
5. Uzasadnienie Boga i uzasadnienie życia
6. Homines ad similitudinem Dei facti sunt (Jk 3, 9)
7. Wolny akt Boga i człowieka
8. Uzasadnienie Miłości jest absolutne
9. Moc Miłości
10. Jakże wielkim Fotografem jest Bóg!
11. Miłość trynitarna: bez granic i bez końca
 
ROZWAŻANIE CZWARTE - KRÓLESTWO
1. Kategorie świata, poganie i prześladowania
2. Poganie i świat
3. Świat: scenografia nieodpowiednia i niewystarczająca
4. Zagadka i labirynt
5. Czas i wieczność
6. Światło i brama
7. Św. Jan Ewangelista
8. Problem wyboru metody przez Pana Jezusa
9. Pamięć i przypowieści
10. Gazeta mówiona i śpiewana
11. Kategoria Królestwa
12. Serce jako radar we mgle
13. Granica Królestwa. Dwa światy
14. Światło w witrażu, brama
15. Po drugiej stronie granicy
16. Życie wieczne – Miłość – jest już teraz
17. Panowanie Prawa i św. Paweł
18 – Przykazanie Miłości i Królestwo
19 – Dwa języki i dwie odrębne logiki
20. Kto kocha, posiądzie wszystko, kto nie kocha, utraci wszystko
21. Po drugiej stronie granicy
22. Ogień Miłości według św. Katarzyny z Genui
 
ROZWAŻANIE PIĄTE - OSOBA LUDZKA
    1. „Chwałą Boga jest człowiek żyjący”
2. Aut duo, aut nemo
3. Poprzez bezosobowość ku wzajemności – od „ja” do „ty”
4. Człowiek i jego maska
5. Miłość: wolność i wierność
6. Wydarzenia, cechy i osoba
7. Przejrzystość i wzajemność
8. Osoba ludzka: obraz Trójcy
9. Przyjaźń i koleżeństwo
10. Stan wolności
11. Wolność to Bóg  
12. Półcień i wolność
13. Wolny akt świadomości i boska genealogia osoby ludzkiej
 
ROZWAŻANIE SZÓSTE - DWIE MIŁOŚCI
1. Różne oblicza miłości
2. Dokąd prowadzi siła miłości?
3. Rozprzestrzenianie się miłości
4. Promocja osoby
5. Tajemnicza Obecność
6. Typologia miłości
7 – Radykalizm miłości: albo jest wszystkim, albo jej nie ma
8 – Duch Święty: Miłość w Bogu i Miłość Boża
9. Współintuicja przez przezroczystość
10. Wyrozumiałość Boga i jedność dwóch Miłości
11. Jak światło padające na witraż
12. Przeciwstawienie i dobroczynność
13 – Przyjaźń – piękny temat chrześcijański
14. Żadna miłość nie przetrwa bez przyjaźni
 
ROZWAŻANIE SIÓDME - MODLITWA
1. Zagadka miłości
2. Zagadka życia
3. Czym jest modlitwa?
4. Modlitwa ludzka
5. Ludzka modlitwa zjednoczenia i wezwania
6. Modlitwa dziękczynna
7. Pośrednictwo ludzkich serc
8. Bóg – intymność w intymności
9. Modlitwa międzyludzka i modlitwa do Boga
10. Poznać Boga, aby poznać człowieka
 
ROZWAŻANIE ÓSME - SPECULUM VISIBILE INVISIBILIS DEI:
UCZNIOWIE PANA JEZUSA
1. Św. Augustyn i św. Hieronim
2. Sacerdos alter Chrystus
3. Vos amici mei estit
4. Speculum visibile invisibilis Dei
5. Amicisa dispulorum Domini, Speculum Gloriae Dei. Przyjaźń uczniów Pana zwierciadłem Chwały Bożej
6. Speculum Trinitatis. Zwierciadło Trójcy.
7. Kapłan nie jest funkcjonariuszem
8. Braterstwo kapłańskie
9. Doświadczenie egzystencjalne
10. Sakrament stanu życia
11. Aby stanowili jedno: Ut unum sint
12. Kultura zachodnia
13. Kultura wschodnia
14. Braterstwo krwi
15. Obietnice i Przymierze
16. Dopełnienie przymierza
17. Bracia krwi z Chrystusem
18. Kategoria jedzenia
19. Dokonywać komunii – jedząc
20. Sprawowanie Eucharystii
21. Przyjaźń to wielkie Królestwo
22. Widzialne zwierciadło nieskończonej Miłości Bożej
23 – Ekonomia Ewangelii i budowanie odzwierciedlenia
 
ROZWAŻANIE DZIEWIĄTE - OSOBA PANA JEZUSA
1. Jerycho
2. „Jezus z Nazaretu przechodzi”
3. Spoglądając na Pana Jezusa w Ewangelii
4. Vultum tuum, Domine, requiram
5. Męczennicy i tradycja ich wyglądu
6. Wskazówki na temat wyglądu Jezusa z Nazaretu
7. List Pseudo-Lentuliusza
8. Lekarz dusz i lekarz ciał
9. Figuratywne wyobrażenia Jezusa
10. Oblicze Jezusa i twarz z Całunu Turyńskiego
11. Fotografia oblicza Jezusa
12. Oblicze Maryi
13. Posłannictwo Pana Jezusa
14. Śmierć i Zmartwychwstanie
15 – Człowieczeństwo Jezusa z Nazaretu
16. „Syn Boży”, „Syn Człowieczy”
17. Jak nazywano Jezusa
18. Uwodzicielska moc Miłości
 
ROZWAŻANIE DZIESIĄTE - ROZPOZNAWANIE POWOŁANIA KAPŁAŃSKIEGO
1. Kryteria obserwacji
2. Stosowanie psychologii
3. Poważne nadużycia w stosowaniu psychologii
4. Jak rozpoznać autentyczne powołanie?
5. Powołanie kapłańskie czy determinizmy psychiczne?
6. Znaki czasu
7. Anomalie kryteriów deterministycznych
8. Powołanie kapłańskie czy powołanie kanoniczne?
9. Kryterium: wspólnota apostolska
10. Życie apostołów
11. Celibat kapłański i apostolica vivendi forma
12. Naśladowanie Chrystusa: kierować się na Niego, aby osiągnąć cel
13. Dalmanuta: tajemniczy cel
14. Stan kapłański: szczególna komunia
15. Intuicja globalnego planu
16. Ułudy i rzeczywistość: sacerdos alter Christus
17. Świadectwo: nie potrafić inaczej żyć
18. Współbrzmienie celibatu z życiem kapłańskim
19. Kler żonaty czy kler żyjący w celibacie?
20. Analogia między małżeństwem i kapłaństwem
21. Żonaci księża? Lekcja płynąca ze Wschodu
22 – Celibat kapłański i wola Kościoła
23. Celibat: prawo czy kryterium rozeznania?
24 – Sacerdos enim alter Christus
25. Kapłan: człowiek ewangeliczny czy klerykalny?
 
ROZWAŻANIE JEDENASTE - MARYJA, MATKA BOGA I MATKA NASZA
1. Kim jest Maryja Panna?
2. Biblijna lektura na temat roli Maryi
3. Eklezjalna lektura roli Maryi
4. Interwencje Matki Bożej: objawienia całkowicie prywatne
5. Objawienia mające publiczne reperkusje
6. Maryja Wspomożycielka, Virgo Potens i Królowa Zwycięska
7. Guadalupe
8. Lourdes, Fatima...: tajemnica kryje się w Miłości Boga
9. Przywilej Miłości Bożej
10. Maryja pełna łaski
11. Aktualna i dynamiczna rola Matki Bożej
12. „Niewiasta mężna” z Pisma Świętego
13 – Szukać serca Maryi
14 – Evangelium Mariae
16 – „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”
17. Maryja, Matka Pana i Ewangelia św. Łukasza
18. Causa nostrae laetitiae
19 – Święty Różaniec
20 – Streszczenie Ewangelii i życia (błogosławiony Jan XXIII)
21. Antonio Boturini, apostoł Guadalupe
22. Szczególny przywilej Guadalupe
23 – Posuerunt me custodem
 
ROZWAŻANIE DWUNASTE - ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA
1. Krzyż, trofeum zwycięstwa i chwały
2. Jezus, Pan Zmartwychwstały
3. Jaki był rzeczywiście Zmartwychwstały?
4. Cechy charakterystyczne ciała Zmartwychwstałego Pana
5. Pierwszy świadek zmartwychwstania: Maria Magdalena
6. Cechy miłości
7. Powrót do Jerozolimy: młody Marek Ewangelista
8. Ukazanie się Zmartwychwstałego
9. Potęga miłości
10. Reakcja uczniów
11. Postrzeganie kobiet przez Pana Jezusa
12. Stetit in medio eorum
13. Św. Łukasz i św. Paweł
14. Jezus je po zmartwychwstaniu
15. „Czego dotykały nasze ręce”
16. Ukazanie się na brzegu Morza Galilejskiego
17. Dialog z Szymonem Piotrem
18. Głoszenie: Evangelium resurrectionis
19. Nowe cechy Zmartwychwstałego
20. Jezus ukazuje się swoim uczniom
21. Świadectwo Zmartwychwstałego
22. Kyrios – Pan
23. W okolicy Dalmanuty uczniowie odnajdują Chwałę Boga!
 
Uzupełnienie
Zmartwychwstał!
1. „Ewangelia według Rawenny”
2 . Doświadczenie Zmartwychwstałego
3. Dwie cechy Zmartwychwstałego: taki sam i odmienny
4. Dwa światy Zmartwychwstałego Pana: ten świat i życie wieczne
5. Zmartwychwstała miłość jest Bogiem
6. Głoszenie Pana, który przychodzi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę”
 
Zobacz także
ks. Edward Staniek
Chrześcijaństwo niesie ludzkości wezwanie do nawrócenia. Tych, którzy żyją wyłącznie dla doczesności, uświadamia, iż ona nie jest warta ludzkiego życia. Przed tymi, którzy nie dostrzegają żadnego sensu, usiłuje otworzyć perspektywę zaangażowania w budowę królestwa Bożego mającego wymiar wieczny. Adwent to szczególnie głośne wezwanie do nawrócenia. 
 
Marian Pisarzak MIC
Liturgia Wielkiego Czwartku głosi prawdę, że mocą ofiary paschalnej Chrystusa jesteśmy wszyscy ludem kapłańskim, ze wszyscy mamy udział w kapłaństwie Chrystusa. Dlatego naszym powołaniem i podstawowym zadaniem jest oddanie życia swego w ofierze na chwałę Bożą...
 
ks. Łukasz Kleczka SDS
Jesteśmy pokoleniem epoki szumu, zgiełku, i niepokoju. Wciąż poszukujemy nowych rozwiązań technicznych, które bardzo często wiążą się ze wzrostem decybeli. Widzimy wielu młodych ludzi ze słuchawkami walkmanów na uszach. Słuchanie głośnej muzyki nie jest już nowością. Nawet na dworcach kolejowych wielkich miast przez megafony nadawana jest muzyka...
 
 
___________________
 
 reklama
 
 
 

 

 
 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー