logo
Sobota, 15 sierpnia 2020 r.
imieniny:

Marii, Napoleona, Stelii – wyślij kartkę

Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Okruchy prawdy we wszystkich religiach
materiał własny
 


Okruchy prawdy we wszystkich religiach

Jan Paweł II podczas swojej podróży na Daleki Wschód powiedział, że we wszystkich kulturach i religiach zawarte są elementy boskie. Czy wobec tego wszystkie religie są na równi dobre?

Bez wątpienia w każdej religii jest cząstka prawdy, są ślady łaski, ślady czegoś, co wywodzi się od Chrystusa. Cały świat jest pełen łaski, gdyż Chrystus cierpiał za wszystkich. Wszyscy wiec mają jakiś związek z Chrystusem. On niósł brzemię każdego człowieka: Chińczyka, Japończyka, Hindusa, Rosjanina... Stąd też wszędzie można dostrzec ślady prawdziwego człowieczeństwa. Nie wszystkie jednak wypowiedzi, jakie różne religie formułują na temat Boga, mogą być jednocześnie prawdziwe. Albo Bóg jest jeden, albo mamy wielu bogów; albo Bóg jest wszechmocny, albo też sam jest poddany ciemnym siłom losu; albo Bóg jest istotą, która z pomocą rozumu kieruje światem, albo też jest bezosobową potęgą, która wszystko opanowuje i jest identyczna ze światem. Oba człony nigdy nie mogą być prawdziwe. Nie wszystko, co "religijne", jest z tego już powodu dobre i prawdziwe. W tej też dziedzinie spotyka się pomyłki i błędy. Pomyślmy choćby o ludziach składanych w ofierze lub o świętych krowach.

Cechą całkowicie odróżniającą wiarę chrześcijańską stanowi to, że chce ona znaleźć Boga nie wychodząc od dołu, od strony ludzkich poszukiwań i dociekań, ale że w niej niejako z góry sam Bóg wychodzi nam na spotkanie, że Bóg w osobie Jezusa stał się jednym z nas. Tu odwrócił się więc porządek rzeczy o całe 180 stopni. W religiach człowiek udaje się na poszukiwanie Boga, aby Go potem czcić. W objawieniu Bóg wychodzi na przeciw człowiekowi i objawia, jaki jest. Chrześcijańska wiara nie jest zatem absolutnie jedną z wielu religii. Jest osobowym spotkaniem z Chrystusem, w którym sam Bóg wychodzi nam na przeciw. W objawieniu chrześcijańskim znajdujemy prawdziwą wiedzę o Bogu, pełnię dobra i prawdy.

Dialog z innymi religiami Kościół katolicki nawiązuje kontakty ze starymi religiami pogańskimi, z buddyzmem, judaizmem, islamem, wreszcie z protestantyzmem i prawosławiem. Czy można się spodziewać, że wszyscy nawrócą się do prawdziwej wiary katolickiej?

Kościół, szanując godność człowieka, uznaje wolność wyznawania i głoszenia własnych przekonań religijnych. Szanuje każdy ludzki wysiłek zmierzający do oddawania czci Bogu zgodnie ze stanem osobistego poznania Go. Nikt nie wątpi, że wśród wielu wyznawców religii niechrześcijańskich panuje często gorąca pobożność, która zawstydza nasza gorliwość religijna. Tym niemniej nie możemy tracić pewności własnej wiary i podkopywać naszych zasad moralności. Rzeczywista i prawdziwa wiedza o Bogu znajduje się wyłącznie w objawieniu chrześcijańskim. Sam Bóg przemówił do świata i wkroczył w nasze dzieje. Udostępnił się nam. Już w czasach poprzedzających chrześcijaństwo zapowiedział się poprzez oświeconych przez Niego proroków. Stąd naród żydowski nie mógł przyjąć żadnych innych przekonań. Chrystus przejął objawienie Starego Testamentu. W Chrystusie zostało ono z kolei doprowadzone do punktu szczytowego. Przez Chrystusa wypowiada się sam Bóg. Z tą chwilą kończy się cała mądrość ludzka w odniesieniu do Boga, gdyż sam Bóg przemówił w sposób zobowiązujący, pełny i ostateczny. Kościół katolicki, nawiązując dialog ze wszystkimi religiami niechrześcijańskimi, a także z "braćmi odłączonymi", pragnie ukazać pełnię prawdy i uprzytomnić sobie to, co wspólne wszystkim.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Fr. Justin
Cześć oddawana Maryi stalą się prawie cechą rozpoznawcza pobożności katolickiej. Niekatolicy wyrażają często obawę, by katolicka pobożność maryjna nie przeważyła tak dalece, że powstałoby niebezpieczeństwo usunięcia w cień Chrystusa. Czy Maryja ma swoje miejsce w Ewangelii?
 
Mądrzejsza
Gdy człowiek oddaje swoją duszę, wtedy pozbywa się najcenniejszej części siebie. Czyni tak świadomie lub nie. O ludzką duszę walczą różne sekty, organizacje, grupy pseudoreligijne. Z tej walki można wyjść obronną ręką lub zostać pokonanym. Ja oddałam kawałek siebie sekcie nazywanej Międzynarodowym Towarzystwem Świadomości Kriszny Bhakta Yoga...
 
Andrzej Derdziuk OFMCap.
Kościół zawsze reformujący się pod działaniem Ducha Świętego jest wspólnotą ludzi wierzących w to, że Bóg objawił się na ziemi i pozostał ze swoimi uczniami. Od jakości życia duchowego poszczególnych członków Kościoła zależy duchowe oblicze całej wspólnoty, budowanej z żywych kamieni (zob. 1 P 2,5). Bogactwem Kościoła są święci, którzy na ziemi uobecniają nowość życia przyniesionego przez Chrystusa i dają się prowadzić przez Ducha. Reforma wspólnoty kościelnej zaczyna się od świętych, a następnie ogarnia cały świat.
 
 
___________________
 
 reklama
 
 
 

 

 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー