Chanel Santini Katolik.pl - Okruchy prawdy we wszystkich religiach
logo
Niedziela, 29 marca 2020 r.
imieniny:
Marka, Wiktoryny, Zenona, Bertolda, Eustachego, Józefa – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Okruchy prawdy we wszystkich religiach
materiał własny
 


Okruchy prawdy we wszystkich religiach

Jan Paweł II podczas swojej podróży na Daleki Wschód powiedział, że we wszystkich kulturach i religiach zawarte są elementy boskie. Czy wobec tego wszystkie religie są na równi dobre?

Bez wątpienia w każdej religii jest cząstka prawdy, są ślady łaski, ślady czegoś, co wywodzi się od Chrystusa. Cały świat jest pełen łaski, gdyż Chrystus cierpiał za wszystkich. Wszyscy wiec mają jakiś związek z Chrystusem. On niósł brzemię każdego człowieka: Chińczyka, Japończyka, Hindusa, Rosjanina... Stąd też wszędzie można dostrzec ślady prawdziwego człowieczeństwa. Nie wszystkie jednak wypowiedzi, jakie różne religie formułują na temat Boga, mogą być jednocześnie prawdziwe. Albo Bóg jest jeden, albo mamy wielu bogów; albo Bóg jest wszechmocny, albo też sam jest poddany ciemnym siłom losu; albo Bóg jest istotą, która z pomocą rozumu kieruje światem, albo też jest bezosobową potęgą, która wszystko opanowuje i jest identyczna ze światem. Oba człony nigdy nie mogą być prawdziwe. Nie wszystko, co "religijne", jest z tego już powodu dobre i prawdziwe. W tej też dziedzinie spotyka się pomyłki i błędy. Pomyślmy choćby o ludziach składanych w ofierze lub o świętych krowach.

Cechą całkowicie odróżniającą wiarę chrześcijańską stanowi to, że chce ona znaleźć Boga nie wychodząc od dołu, od strony ludzkich poszukiwań i dociekań, ale że w niej niejako z góry sam Bóg wychodzi nam na spotkanie, że Bóg w osobie Jezusa stał się jednym z nas. Tu odwrócił się więc porządek rzeczy o całe 180 stopni. W religiach człowiek udaje się na poszukiwanie Boga, aby Go potem czcić. W objawieniu Bóg wychodzi na przeciw człowiekowi i objawia, jaki jest. Chrześcijańska wiara nie jest zatem absolutnie jedną z wielu religii. Jest osobowym spotkaniem z Chrystusem, w którym sam Bóg wychodzi nam na przeciw. W objawieniu chrześcijańskim znajdujemy prawdziwą wiedzę o Bogu, pełnię dobra i prawdy.

Dialog z innymi religiami Kościół katolicki nawiązuje kontakty ze starymi religiami pogańskimi, z buddyzmem, judaizmem, islamem, wreszcie z protestantyzmem i prawosławiem. Czy można się spodziewać, że wszyscy nawrócą się do prawdziwej wiary katolickiej?

Kościół, szanując godność człowieka, uznaje wolność wyznawania i głoszenia własnych przekonań religijnych. Szanuje każdy ludzki wysiłek zmierzający do oddawania czci Bogu zgodnie ze stanem osobistego poznania Go. Nikt nie wątpi, że wśród wielu wyznawców religii niechrześcijańskich panuje często gorąca pobożność, która zawstydza nasza gorliwość religijna. Tym niemniej nie możemy tracić pewności własnej wiary i podkopywać naszych zasad moralności. Rzeczywista i prawdziwa wiedza o Bogu znajduje się wyłącznie w objawieniu chrześcijańskim. Sam Bóg przemówił do świata i wkroczył w nasze dzieje. Udostępnił się nam. Już w czasach poprzedzających chrześcijaństwo zapowiedział się poprzez oświeconych przez Niego proroków. Stąd naród żydowski nie mógł przyjąć żadnych innych przekonań. Chrystus przejął objawienie Starego Testamentu. W Chrystusie zostało ono z kolei doprowadzone do punktu szczytowego. Przez Chrystusa wypowiada się sam Bóg. Z tą chwilą kończy się cała mądrość ludzka w odniesieniu do Boga, gdyż sam Bóg przemówił w sposób zobowiązujący, pełny i ostateczny. Kościół katolicki, nawiązując dialog ze wszystkimi religiami niechrześcijańskimi, a także z "braćmi odłączonymi", pragnie ukazać pełnię prawdy i uprzytomnić sobie to, co wspólne wszystkim.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Fr. Justin
W prywatnym domu miało miejsce spotkanie małżeństw, podczas którego ksiądz odprawił Msze świętą. Nie poszłam z mężem na to spotkanie, gdyż uważaliśmy, że Msze świętą należało najpierw odprawić w kościele, a następnie udać się na spotkanie do domu, tym bardziej ze wszyscy mamy blisko do kościoła.
 
ks. Krzysztof Kościelniak
Teologia muzułmańska podzieliła cały świat na dwie strefy: „ziemie islamu” (dar al-islam) oraz „ziemie walki o islam” (dar al-harb). Jednak po podbojach muzułmańskich na terenach zaanektowanych przez muzułmanów i automatycznie uważanych za „ziemie islamu” większość ludności stanowili chrześcijanie. Zwycięscy Arabowie – świadomi, że pod względem kulturowym znajdowali się niżej od ludów podbitych – stanęli przed koniecznością prawnego uregulowania sytuacji niemuzułmańskich poddanych...
 
Monika Białkowska
Wyobraź sobie, że odcinają ci jeden palec. Potem drugi. Potem kroją cię dalej, na prawie 300 części. Boli? Tak samo boleć nas powinno podzielone ciało Chrystusa - Kościół... Prośba o napisanie artykułu o Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan zastała mnie w Brukseli, na Europejskim Spotkaniu Młodych. W pierwszym odruchu pomyślałam, że temat jedności chrześcijan mało mnie dotyczy...
 
___________________
 
 reklama