logo
Poniedziałek, 30 listopada 2020 r.
imieniny:
Andrzeja, Maury, Ondraszka, Konstantego – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justyn
Pośrednik i pośrednicy
materiał własny
 


Pośrednik i pośrednicy

Naszym Pośrednikiem i Odkupicielem u Boga jest Jezus Chrystus. Tymczasem Kościół głosi, że w zbawieniu pomagają, nam święci. Czy ta nauka nie ubliża Chrystusowi? Czy muszą być inni pośrednicy?

To prawda, że święci pomagają nam w zbawieniu przykładem, wpływem i modlitwami. Ich pomoc zgodna jest zawsze z wolą Chrystusa i zależna od Niego. Bóg w wypełnianiu swoich planów posługuje się ludźmi. To, że istnieją inni pośrednicy do Boga, zależni od Niego, zwłaszcza Maryja, św. Józef i nasi patroni niebiescy, wcale nie ubliża jedynemu Pośrednikowi i Odkupicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Święci są Jego współpracownikami w dziele zbawienia. Czcimy świętych w niebie nie tylko jako jaśniejące wzory wiary, ale wzywamy też ich wstawiennictwa.

Kościół jest wspólnotą w świętości. Przez Chrystusa i w Duchu Świętym wszyscy staliśmy się jedną wspólnotą, do której należą nie tylko wierni żyjący dziś na ziemi lecz usprawiedliwieni wszystkich wieków. Świętych obcowanie obejmuje zatem i Kościół na ziemi, i zbawionych w niebie, i zmarłych pozostających w czyśćcu. Wszyscy tworzą jedno Ciało Chrystusa, w którym wszystkie członki trwają ze sobą we wzajemnej solidarnej łączności. W szczególny sposób o świętych obcowaniu pamiętamy w uroczystość Wszystkich Świętych (l listopada) i w Dzień Zaduszny (2 listopada).

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Małgorzata Baran
Zgodnie ze starą paremią rzymską "Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat", udowodnienie nieważności małżeństwa, popełnienia przestępstwa czy wadliwości aktu administracyjnego, spoczywa na tej stronie, która twierdzi, że zaszły okoliczności stwierdzające wadliwość powyżej przytoczonych zdarzeń. Brak dowodów powoduje, pozostanie jedynie podejrzenia...
 
Małgorzata Baran
Ludzie niewierzący z wielką zaciekłością walczą, by modlitwa nie została wprowadzona do szkół publicznych. Widzę w tym pewną niekonsekwencje, gdyż jednocześnie zgadzają: się na to, aby Biblia była omawiana na lekcjach literatury.
 
Mieczysław Guzewicz
W duchowości mówi się o odniesieniu do Jezusa, o potrzebie budowania z Nim relacji, oddaniu Mu swojego życia, zachęca się do wypowiadania słów: "Jezus jest Panem całego mojego życia", ale raczej nie wskazuje się na osobę określoną płciowo. Wszyscy mamy tak robić, powierzać się Jezusowi, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, brakuje jednak ważnego dla mężczyzn doprecyzowania: że my mamy się Jezusowi podporządkować jako mężczyźnie, jako Panu i Władcy, Przywódcy, Mistrzowi, Naczelnemu Wodzowi. Dla nas brzmi to konkretnie i porywająco. 
 
 
___________________
 
 reklama
 
 
 

 

 
 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー