logo
Niedziela, 07 sierpnia 2022 r.
imieniny:

Doroty, Olechny, Kajetana, Sykstusa – wyślij kartkę

Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Postawa wobec ziemi
materiał własny
 


Postawa wobec ziemi

Dopiero przez twórcze działanie ziemia staje się właściwym mieszkaniem i środowiskiem ludzkim. Czy to oznacza, że ziemie można traktować po prostu jako materiał, eksploatować dowolnie i bez ograniczeń?

Szczególnie Księgi Mądrościowe Starego Testamentu mówią o pracach i dziełach człowieka w dziedzinie uprawy roli, budowy miast, techniki, handlu, prawodawstwa, przekazywania wiedzy, polityki itd. Pismo Święte jest dalekie przy tym od traktowania ziemi jako materiału, który można eksploatować bez ograniczeń w służbie egoistycznych pragnień człowieka. Przeciwnie, z wiary w Boga "Stworzyciela nieba i ziemi" wynikają nakazy etyczne. Ziemia jako dzieło Boże posiada właściwą sobie wartość i godność, powierzona została człowiekowi, aby panował nad nią w sposób opiekuńczy i odpowiedzialny (por. Rdz l, 28-30). Człowiek powierzone mu dobro ma uprawiać i ma go strzec. Dziś, ze względu na całą przyszłość życia na ziemi konieczna jest nowa postawa wobec środowiska naturalnego, nowa rozumna samodyscyplina w korzystaniu z jego dóbr.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Fr. Justin
Dlaczego zbiera się pieniądze na przeprowadzenie procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych?
 
Fr. Justin
Są ludzie, którzy mówią "tak" wobec Jezusa, ale "nie" wobec Kościoła. Główny zarzut, który stawia się Kościołowi, brzmi, że w swej historii sprzeniewierzył się pierwotnemu przepowiadaniu Jezusa. Bowiem Jezus - tak mówią krytycy Kościoła - sam był ubogi i był rzecznikiem ubogich. Kościół natomiast jest bogaty, paktuje z możnymi i zawiódł w kwestii socjalnej. Kościół odwartościował kobietę, zdemonizował sferę seksualną, niechętnie patrzy na szczęście człowieka, pocieszając go wiecznością. Według jeszcze innych krytyków Kościół jest pod każdym względem zacofany, po prostu przestarzały. Co ma odpowiedzieć katolik na ten "rejestr grzechów" Kościoła?
 
Wojciech Żmudziński SJ
Święty Paweł, udzielając rady, powołuje się na własne doświadczenie: „mówię ja, nie Pan” (1 Kor 7,12). Nie odwołuje się do praw ustanowionych przez Boga i powagi Jego autorytetu, lecz daje radę „jako ten, który – wskutek doznanego od Pana miłosierdzia – godzien jest, aby mu wierzono” (1 Kor 7,25). Podkreśla wolność człowieka w podejmowaniu osobistych decyzji, jak również konieczność wzięcia na siebie odpowiedzialności za dokonany wybór. Jeśli nie stać cię na heroizm, żyj w takim stanie, w jakim żyjesz. Nie jesteś przez to kimś gorszym.
 
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm