logo
Poniedziałek, 03 października 2022 r.
imieniny:
Bogumiła, Gerarda, Jana, Józefy, Ewalda – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Spotkanie z najbliższymi w niebie
materiał własny
 


Spotkanie z najbliższymi w niebie

W mojej domowej biblioteczce nie znalazłem żadnej książki, która by wyjaśniła mi, czy każdy będzie miał możliwość spotkania swoich najbliższych.

O tym. że w niebie będziemy mogli zobaczyć swych najbliższych mówi każdy katechizm wyjaśniający prawdę składu apostolskiego "Wierzę w świętych obcowanie". Tak jak na ziemi poznajemy rodziców, rodzeństwo, krewnych i znajomych i spotykamy się z nimi, podobnie będzie w niebie. Nie tylko ich rozpoznamy, ale będziemy żyć z nimi w zażyłości i w miłości. Co więcej: nasze poznanie będzie o wiele doskonalsze. W doskonalszy sposób będziemy poznawać życie Trójcy Świętej, doskonalej poznamy Chrystusa, Jego Matkę, św. Józefa i innych świętych, własną rodzinę i te osoby, z którymi przebywaliśmy w doczesności. W liturgii okresu wielkanocnego czytamy o Chrystusie zmartwychwstałym, który ukazuje się uczniom i daje się im poznać: W niebie staniemy się "na podobieństwo Syna Bożego" (Rz 8, 29). Wiara mówi nam, że zmarli, żyjący u Boga, trwają w Jezusie Chrystusie i Duchu Świętym złączeni z nami w jednej wspólnocie świętych obcowania. Ta trwała łączność znajduje szczególny wyraz w naszej modlitwie za zmarłych.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Małgorzata Baran
Współczesne ustawodawstwo kościelne, ze względu na mentalność człowieka, która coraz bardzie odczuwa potrzebę, respektowania jego praw podmiotowych dostrzega konieczność wprowadzenia adwokatów do procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ustawa w can. 1481 przewiduje, że "każda strona może swobodnie ustanowić adwokata i pełnomocnika"...
 
O. Leon Knabit OSB
Brałem kiedyś udział w programie z Tomaszem Mannem i mądrymi dziećmi. Pytano ich, jak wyobrażają sobie koniec świata i co to w ogóle jest. Jedna dziewczynka odpowiedziała, że jeśli mamusia robi ileś kotletów, część z nich się spali w czasie przygotowań, a na obiedzie pojawi się niespodziewany gość, to mamusia woła "koniec świata"!
 
ks. Krzysztof Wieczorek
Każdy człowiek ma te same potrzeby i każdy ma własne sposoby na ich realizowanie. Jest jednak duża grupa ludzi (dzieci, staruszkowie, niepełnosprawni, chorzy, ofiary przemocy), którzy w sposób trwały lub przejściowo nie mogą swych potrzeb zrealizować. W społeczeństwie „tradycyjnym” z pomocą przychodzi rodzina, w „nowoczesnym” – wyspecjalizowane instytucje społeczne.
 
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm