logo
Sobota, 08 sierpnia 2020 r.
imieniny:

Izy, Rajmunda, Seweryna, Dominika, Cypriana – wyślij kartkę

Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Joanna Wnęk-Gozdek
Przyczyny wstępowania młodych do sekt
Wychowawca
 


Niepokorni i zbuntowani

Transformacja społeczna i ustrojowa po 1989 roku spowodowała liczne zmiany i przyczyniła się do pojawienia całej palety nowych zjawisk społecznych. Wśród nich są dynamicznie rozwijające się grupy pseudoreligijne i sekty, które stanowią szczególne zagrożenie dla młodego pokolenia. Sekty najczęściej werbują ludzi młodych, niepokornych i zbuntowanych. Ofiarami mogą się stać zarówno dzieci z dobrych domów, jak i zaniedbane wychowawczo, często zakompleksione i osamotnione. Wynika to ze specyfiki okresu dojrzewania. W swoich rozważaniach skupię się na trzeciej fazie dojrzewania, która według I.Obuchowskiej przypada na koniec gimnazjum i początek szkoły średniej, fazie charakteryzującej się poszukiwaniem wyjścia z chaosu przeżyć i działań, stopniowym uporządkowaniem świata, stawianiem sobie celów i próbie dostosowywania do nich swojego postępowania[1]. Główną rolę zaczynają w tym czasie odgrywać procesy intelektualne, w wyniku czego rodzi się silna potrzeba zrozumienia otaczającego świata. Poszukiwanie własnej tożsamości wyraża się w licznych pytaniach, które stawiają sobie młodzi ludzie. Pierwsze z nich dotyczy wiedzy o samym sobie „kim jestem” oraz ocenie siebie w oczach „znaczących innych”. Stąd tak silna w tym wieku potrzeba autorytetów. Z jednej strony młodzież neguje dotychczasowe „dziecinne” autorytety, a z drugiej potrzebuje ich do swojego rozwoju.

Poszukiwanie i odnajdowanie tożsamości

W okresie kreowania własnej tożsamości młodzi ludzie stosują pewne zabiegi mające na celu: potwierdzenie ciągłości istnienia i poszukiwanie niezawodności miłości rodziców, próby zmiany własnego wizerunku i sprawdzanie siebie[2]. Powyższe zachowania stanowią podatny grunt dla działalności sekt. Jeżeli młodzież nie czuje się akceptowana w rodzinie, a mogą taką sytuację pogłębiać konflikty, do których dochodzi z racji nonkonformistycznego nastawienia młodych wobec dotychczasowych wartości, bombardowanie miłością ze strony sekty zapełnia powstałą lukę emocjonalną. W sekcie młody człowiek spotyka osoby, które nie tylko okazują mu życzliwość, ale dodatkowo bardzo go potrzebują. Pojawia się zatem jasno wytyczony cel pracy dla wspólnoty. To Absolut wybrał młodego człowieka i chce, aby przez przywódcę duchowego służył Mu swoją młodością.

W okresie dojrzewania wszystko w życiu młodego człowieka podlega gwałtownym zmianom, dlatego z takim zaangażowaniem poszukuje on stałości. Sekta najczęściej jawi się młodym jako grupa stojąca na straży odwiecznych, niezmiennych wartości, które dzięki izolacji od świata zewnętrznego były w stanie przetrwać do dzisiaj. Próba zmiany własnego wizerunku wiąże się z poszukiwaniem osób, na których można byłoby się wzorować. Taką osobą może stać się guru, który uczyni z adepta nowego człowieka. Stare kompleksy i wyobrażenia przestaną istnieć wraz z proponowanym zerwaniem z przeszłością. Guru jest zawsze uśmiechnięty i pełen wyrozumiałości, zawsze znajdzie czas, aby rozwikłać rozterki duchowe. Sekta ofiarowuje nowy system wartości, imię, status, członkowie często posługują się nowym kodem językowym zarezerwowanym wyłącznie dla wybranych.

Podniesienie poprzeczki i wyznaczenie ról

Ostatnim elementem procesu tworzenia tożsamości w okresie dojrzewania jest ciągłe sprawdzanie siebie. Liczne zadania zlecane przez grupę dają możliwością zweryfikowania własnej sprawności.

Członkom sekty wmawia się, że będą prześladowani przez otoczenie i wytrwają tylko najwierniejsi i najsilniejsi. Takie podniesienie poprzeczki sprawia, że grupa staje się atrakcyjniejsza. Sekty mają pewne obrzędy związane z inicjacją i kolejnymi stopniami wtajemniczenia. W wyścigu do wyższego stopnia w hierarchii grupy realizuje się potrzeba podjęcia ryzyka przez młodego człowieka.

Wejście do sekty często wiąże się z odejściem z domu rodzinnego. W tym momencie zostaje zaspokojone silne pragnienie bycia samodzielnym i decydowania o swoim życiu.

Bywa, że ktoś włącza się w grupę społeczną i z niej przyjmuje gotowe wzory tożsamości, ukształtowane przez daną zbiorowość [3]. Sekta dokładnie definiuje role, jakie mają przyjąć jej członkowie i jasno określa obowiązujące normy. Nie trzeba podejmować trudu poszukiwań, wystarczy przyjąć gotowe wzory. Osoby mające problemy na tym etapie rozwoju są szczególnie podatne na werbunek sekt. Integracja tożsamości nie musi obejmować przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, gdyż w grupie wymazuje się stary obraz siebie i pracuje nad stworzeniem nowego, zgodnego z dyrektywami przyjętymi przez członków. Określenie siebie, swojej tożsamości prowadzi z reguły do chęci dokonywania samodzielnych wyborów. Z drugiej strony młodzież może jednak odczuwać lęk przed nieznanymi skutkami, przed często nieodwracalnymi konsekwencjami swoich decyzji. Przebywającym w sekcie wydaje się, że dokonują własnych wolnych wyborów i kontrolują to. Z drugiej strony obecność wspólnoty i mistrza duchowego daje potrzebne poczucie bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia na podejmowanie przez młodych decyzji przystąpienia do grupy jest kreująca się w tym okresie moralność. Konformizm młodzieżowy charakteryzuje się uleganiem wzorom tzw. podkultur. Podkreślenie swojej odrębności staje się wartością samą w sobie. Drugie charakterystyczne zjawisko dla okresu dojrzewania to rygoryzm moralny, polegający na ujmowaniu określonych powinności jako bezwzględnych, których nie wolno zignorować. Ta sytuacja jest wymarzonym polem dla działalności sekt. Zlecone przez grupę zadania są traktowane z wielkim zaangażowaniem i wypełniane zawsze wzorowo.

 
1 2 3  następna
Zobacz także
Aleksandra Wojtyna
Bał się grzechu, gdy mamiony czarem kobiety uciekł sprzed jej łoża, nie zdradził swego Boga i nie dopuścił się niegodziwości. Wolał więzienie niż uchybienie czci należnej Bogu. Został wywyższony za wierną służbę. Objąwszy wysokie stanowisko, mógł zrobić wszystko – mógł się zemścić, zażądać zadośćuczynienia a on wybaczył...
 
Michał C. Kacprzak
Czym jest satanizm w swym filozoficznym aspekcie? Najkrócej mówiąc, jest kultem doczesności, cielesności, doraźnych doznań, najczęściej natury ekstatycznej, wreszcie sukcesu materialnego. Wszystko, co nie służy wyżej wymienionym celom, jest przez satanizm potępiane lub po prostu rugowane. Satanizm dobrze wpisuje się w materialistyczny światopogląd czasów współczesnych, w dionizyjskie tendencje postmodernizmu, w ideologię sukcesu...
 
ks. Leszek Zioła SDB
Wielkim wezwaniem, jakie stoi dziś przed rodzicami, pedagogami, wychowawcami jest mądra organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Obserwujemy tendencję nadawania czasowi wolnemu szczególnej rangi, ponieważ stanowi on konieczną przeciwwagę wszechobecnego pośpiechu, agresji, nerwowości, frustracji, w końcu przeciwwagę dla często przeładowanych programów nauczania...
 
 
___________________
 
 reklama
 
 
 

 

 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー