logo
Środa, 07 czerwca 2023 r.
imieniny:
Ariadny, Jarosława, Roberta, Wiesława – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Piotr Płecha
Serce Davida czyli teologia rocka
Fronda
 


 
 Biblijny król Dawid to pierwszy rockman Pana Boga. Dlaczego nie osiągnął jednak sławy jako rockman? Głównie z przyczyn technicznych - za jego czasów nieznany był prąd elektryczny. Myślę jednak, że gdyby w starożytnym Izraelu posługiwano się elektrycznością, to z pewnością ten, który wynalazł wiele instrumentów muzycznych, skonstruowałby pierwszą gitarę elektryczną. Serce Dawida trawiło bowiem pragnienie przekazania rzeczywistości chwały Bożej pełnej mocy. Myślę, że cierpiał trochę nie mogąc uczynić tego naprawdę głośno.
 
Dawid znał duchową moc słowa Bożego, które jest ogniem palącym i młotem kruszącym (Jr 23,29), bardziej tnące niż miecz obosieczny (Hbr 4,12). Do przekazania tej rzeczywistości, najmocniejszej z możliwych, mocna muzyka rockowa nadaje się doskonale, pod jednym, zasadniczym warunkiem - że instrumenty znajdują się w rękach muzyków żyjących rzeczywistością Królestwa Bożego.
 
To jest zasadniczy problem. Wielu z nas doświadczyło destrukcyjnej mocy muzyki rockowej. Dzieje się tak dlatego, że wielu rockmanów żyło i żyje nadal w rzeczywistości grzechu, ciemności duchowej. Muzyka jest zaś językiem ducha i zawsze przekazuje to, czym żyje muzyk w głębi swojego serca. Jest prawdą, że ogromna część historii rocka jest naznaczona grzechem. Jednak istota przekazu, który niesie ze sobą muzyka, nie leży ani w brzmieniu, ani w ilości decybeli. To wszystko ma znaczenie, ale drugorzędne — na pierwszym miejscu jest duch.
 
Co dzieje się, kiedy muzyk spotyka żywego, zmartwychwstałego Jezusa i oddaje Mu swoje życie uznając Go za swojego jedynego Pana i Zbawiciela? (Rz 8,9) Słowa Jezusa z Apokalipsy: „Jeśli ktoś usłyszy Mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną" (Ap 3,20), nie są piękną przenośnią literacką. Kiedy Jezus mówi: „Wejdę", to znaczy, że ma możliwość przyjść i przebywać w świątyni, którą jest człowiek. Jest możliwa komunia człowieka z Duchem Świętym! Wtedy pragnienia, uczucia, sposób myślenia, wrażliwość, całe życie człowieka zmienia się. Serce człowieka przemienia się. Staje się poddane Jezusowi. A czymże jest muzyka, jeśli nie językiem serca? Z przemienionego serca płynie przemieniona muzyka, która nie jest już jedynie składaniem dźwięków, ale objawieniem Chwały Boga, Chwały, która może przejawiać się w cichym powiewie wiatru, jak również wśród grzmotów i trzęsienia ziemi. Do tego ostatniego muzyka rockowa jest wprost niezastąpiona.
 
Wróćmy jednak do Dawida, do istoty jego osobowości — do serca. To, co odróżniało zdecydowanie Dawida — króla, wojownika, poetę, psalmistę, tancerza, muzyka — od innych podobnych mu osób, to namaszczone serce. To serce zdolne do słuchania głosu Ducha Świętego i wypełniania skutecznie Jego zamiarów.
 
Pewnego dnia prorok Samuel poszedł do domu Jessego z polecenia Pana, który patrząc na serce człowieka, widząc to, co tylko Bogu wiadome (1 Sm 16,7), upatrzył sobie króla pośród Izraela (lSm 16,1). Pan, który widzi początek i koniec, waży serce człowieka i jest świadom swoich zamiarów, powiedział o Dawidzie: To jest Ten! Kto może zbadać zamiary Boga? Namaszczenie jest tajemnicą wyboru Boga względem człowieka.
 
„Począwszy od tego dnia Duch Pański opanował Dawida" (1 Sm 16,13). Jego serce zaczęło słyszeć i coraz lepiej rozpoznawać głos Boga. Wsłuchując się w głos Stworzyciela, samo stało się twórcze. Kiedy Duch Pański opanowuje człowieka, prowadzi je do uwielbienia. Człowiek z głębi ducha zaczyna uwielbiać swojego Stwórcę, przed Którym zegnie się każde kolano, do Którego należy wszelka chwała (Iz 45,23;42,8). Ten, kto otrzymuje namaszczenie, otrzymuje serce twórczo uwielbiające swojego Stworzyciela.
 
 
1 2 3  następna
Zobacz także
Ks. Edward Staniek
Szatan zna doskonale teksty natchnione. Kusząc Jezusa na początku Jego działalności, zacytował Mu słowa Psalmu 91: „Aniołom swym dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na barkach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień”. Słowa te nawiązywały do buntu aniołów. Oni bowiem nie chcieli służyć człowiekowi...
 
s. M. Urszula Kłusek SAC
Sztuka oczekiwania. Czar i piękno oczekiwania. Tęsknota i spełnienie w oczekiwaniu. Kto z nas zna smak, treść, a przede wszystkim sens oczekiwania? Dlaczego boimy się czekać? Nie boimy się? Czyżby? Jeśli nie boimy się czekania, dlaczego co chwilę dźwięczą dzwonki naszych telefonów komórkowych, przepełnione wiadomościami są nasze skrzynki mailowe, ciągle obciążone komunikatory internetowe i wszelkie inne formy szybkiej komunikacji? 
 
Tomasz Budzyński, Urszula Jagiełło
Cierpienia ciała dotykają każdego. Ale nie ma nic gorszego niż cierpienie duszy i śmierć duszy. Jak ona umiera, to już nie ma człowieka. „Luna” mówi o najgorszym rodzaju cierpienia, o umieraniu duszy ludzkiej. Ta płyta nie jest łatwa. Powinien być na niej napis, że lepiej, aby nie słuchała jej młodzież...
 
 
___________________

 reklama

katolicyzm