logo
Środa, 23 września 2020 r.
imieniny:
Bogusława, Liwiusza, Tekli, Konstancjusza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Marie-Dominique Philippe OP
Tajemnica św. Józefa
Wyd Marianow
 


Wydawca: PROMIC Wydawnictwo Księży Marianów
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-7502-263-6
Format: 125x196
Stron: 232
Rodzaj okładki: miękka
 
Kup tą książkę

 

Książka o człowieku, który na kartach Ewangelii nie powiedział ani słowa… Niniejsze studium duszy milczącego Opiekuna Świętej Rodziny nie jest pracą naukową lecz owocem wielu lat modlitwy i kontemplacji francuskiego dominikanina, który dobrze znany jest już polskiemu czytelnikowi m.in. z cyklu książek pt. Iść za Barankiem.

Pismo święte bardzo mało mówi o Józefie. Jego imię jest dla ludzi mało widoczne. Prowadził ukryte życie. Wielka prostota jego wiary, wielkie jego ubóstwo ludzkie i duchowe zaskakują chrześcijanina, a nawet wprawiają go w zakłopotanie. A przecież Kościół bardzo wcześnie otoczył Józefa szacunkiem i czcią. W czasach wielkiego pomieszania między autorytetem a władzą, kiedy zasada godności ludzkiej pracy często jest lekceważona, kiedy tak bardzo jest szargany prymat tego, co duchowe, czyli darmowej miłości, cenne światło rzucone przez Autora na całą głębię tajemnicy Józefa pomoże chrześcijaninowi odkryć ogromne skarby jego świętości i jego wstawiennictwa w planie zbawienia.

***

Nie ulega wątpliwości, że dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebne jest teologiczne spojrzenie na św. Józefa, człowieka sprawiedliwego (zob. Mt 1,19), który wypełnia Dawne Przymierze i którym Bóg posługuje się w tak zadziwiający sposób, żeby urzeczywistnić Nowe Przymierze.

W Bożej ekonomii św. Józef zajmuje miejsce jedyne i zasadnicze, pozostając zarazem w ukryciu. W swoim nabożeństwie do św. Józefa Kościół przyzywa go jako "Ojca patriarchów", szczególnie w litaniach. Uznaje związek między patriarchami i św. Józefem. Czyż nie to właśnie ujawnia Ewangelia św. Mateusza, kiedy przekazuje nam rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama (Mt 1,10)? Ewangelia ta na pierwszym miejscu stawia Abrahama, a na końcu wymienia Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem (Mt 1,16). Natomiast w Ewangelii św. Łukasza rodowód Józefa sięga aż do Adama, syna Bożego (Łk 3,38) [1]. Nie wystarczy powiązać Józefa z Abrahamem, trzeba go powiązać z Adamem - przymierze z Józefem jest aż tak radykalne.

[1] W genealogii podanej przez św. Łukasza Abraham zostaje uznany już tylko za pewien etap na drodze wstecz do Adama, pierwszego przodka.

***

Spis treści

Przedmowa wydawcy francuskiego

1. TAJEMNICA JÓZEFA
Józef, syn Dawida, małżonek Maryi
Józef a Boskie macierzyństwo Maryi
Józef a narodziny w Betlejem
"Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]" (Łk 2, 21)
Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Proroctwo wypełnia się po raz pierwszy: ucieczka do Egiptu i rzeź niewiniątek
Powrót do Nazaretu
Dwunastoletni Jezus naucza nauczycieli w świątyni
Drugi etap życia ukrytego
Śmierć Józefa
Józef, małżonek Maryi
Królewskie kapłaństwo Józefa
Józef wzorem diakonów

2. ŻYCIE ZE ŚWIĘTYM JÓZEFEM
Człowiek pracy
Małżonek Maryi
Autorytet jako służba
Człowiek roztropny
Człowiek "sprawiedliwy i bogobojny"
Człowiek milczenia, patriarcha życia monastycznego
Józef i Jan

DODATEK
Litania do św. Józefa
Akt ofiarowania siebie św. Józefowi
Modlitwa papieża Leona XIII
Modlitwa codzienna do św. Józefa
Modlitwa o pokorę
Modlitwa w intencji rodziny

 
Zobacz także
Brat Stanisław M. Krause CCG
W Bazylice Piotra i Pawła w Pradze na Vyšehradě, dnia 10 czerwca 2006 r. odbyły się uroczystości upamiętniające 50 rocznicę śmierci: O. Józefa Jana Litomiskiego, Założyciela i długoletniego przełożonego generalnego Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani. Józef Litomisky przyszedł na świat 2 marca 1888 r. w miejscowości Hoŕinewes w Czechach. W szóstym roku życia Józef rozpoczął naukę w szkole ludowej...
 
ks. Marek Dziewiecki
Nie ma kryzysu powołań i nie ma ludzi bez powołania, gdyż Bóg, który powołuje, nigdy nie jest w kryzysie. Kryzys mogą przeżywać jedynie ci, którzy są powołani. Nikt z nas nie jest natomiast w stanie stwierdzić, ile faktycznie jest osób powołanych. Raczej nigdy bowiem nie dzieje się tak, że wszyscy powołani odkrywają i realizują swoje powołanie. Niektórzy zbyt mało pracują nad własnym rozwojem i zbyt niskie stawiają sobie wymagania, aby odpowiedzieć na dar powołania.
 
ks. Grzegorz Strzelczyk

Sumienie to „głos Boga” w duszy, który mówi, co jest dobre, a co złe. Taką lub zbliżoną odpowiedź przyniosłaby zapewne sonda uliczna przeprowadzona wśród katolików. Ten sposób definiowa­nia sumienia ma jedną zasadniczą zaletę – wiąże silnie sumienie z Bogiem. Zaleta ta jednocześnie jednak okazuje się wadą: może bowiem wyrażać przekonanie, że sumienie cieszy się jakimś ro­dzajem nieomylności właściwej Bożej przemowie.

 
 
___________________
 
 reklama
 
 
 

 

 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー