logo
Niedziela, 24 stycznia 2021 r.
imieniny:
Felicji, Roberta, Sławy, Franciszka, Mileny  – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Enrico Galbiati i Filippo Serafini
Atlas Historyczny Biblii
Wydawnictwo Jedność
 


Tytuł oryginału: Atlante Storico della Bibbia
International Copyright © 2004 by Editoriale Jaca Book spa, Milano
Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2005
Przekład: Krzysztof Stopa
Konsultacja naukowa: ks. prof. dr hab. Józef Kudasiewicz; ks. dr Jan Nowak
Tekst Pisma Świętego wg V wydania Biblii Tysiąclecia
ISBN  83-7224-111-8
 
Kup tą książkę

 
Dedykacja Wydawcy włoskiego 
Ksiądz  prof. Enrico Galbiati opracował w 1983 roku dla wydawnictw Massimo i Jaca Book pierwszy Atlas historyczny Biblii. W pracach kartograficznych pomagał mu Aldo Aletti. Niniejszy nowy Atlas, zaplanowany i uzgodniony z Galbiatim w roku 1999, jest poświęcony temu wielkiemu bibliście, zmarłemu na krótko przed naszą publikacją
 
 
Spis treści
 
Wprowadzenie metodologiczne
I. Księgi Biblii 
II. Języki Bibli
III. Różnice w nazwach wynikające z racji historycznych
IV. Inne kryteria stosowane w tym atlasie
Wprowadzenie historyczne
I. Opowiadania, których nie można określić jako „historyczne”
II. Problem początków Izraela
III. Chronologia królów Judy i Izraela
IV. Dokumenty historyczne starożytnego Wschodu dotyczące królestw Judy i Izraela
V. Historiografia biblijna jako historia zbawienia
Wprowadzenie geograficzne:
fizyczny opis Ziemi Świętej
I. Informacje ogólne
II. Orografia
III. Hydrografia
Atlas
Mapa fizyczna Ziemi Świętej
1. Krótkie spojrzenie na historię Mezopotamii od końca IV tysiąclecia przed Chr. do Hammurabiego
2. Starożytny Egipt
3. Główne wydarzenia starożytnego Wschodu - XVII–XIII w. przed Chr.
4.  Tablica narodów - (Rdz 10)
5. Pierwsze wędrówki Abrahama  - (Rdz 11,26–13,18)
6. Napaść Czterech Królów i zniszczenie Sodomy - (Rdz 14–19)
7. Od narodzin Izaaka do zamieszkania Jakuba w Charanie - (Rdz 20–29)
8. Jakub i synowie. Powrót Jakuba do Kanaanu; historia Józefa w Egipcie; Jakub zamieszkuje w Egipcie wraz z rodziną - (Rdz 31–50)
9. Wyjście i wędrówki Hebrajczyków po Synaju - (Wj 1–Lb 19)
10. Od Kadesz do stepów Moabu; zajęcie Transjordanii - (Lb 20–Pwt 34)
11. Zajęcie Kanaanu (Joz 1–12). Ludy Morza
12. Ziemia Obiecana podzielona między dwanaście pokoleń - (Joz 13–21)
13. Dokonania Sędziów - (Sdz 3–16) ok. 1150–1020 przed Chr.
14. Samson. Wędrówka Danitów. Wojna przeciwko Beniaminitom - (Sdz 17–20) ok. 1150–1020 przed Chr.
15. Heli i Samuel przeciwko Filistynom - (1 Sm 1–10) ok. 1080–1030 przed Chr.
16. Saul królem. Początkowe dokonania Dawida - (1 Sm 11–17) ok. 1030–1020 przed Chr.
17. Dawid wygnany; Saul czyha na jego życie. Wojna z Filistynami i śmierć Saula - (1 Sm 18–31) ok. 1015–1010 przed Chr.
18. Panowanie Dawida w Hebronie. Zdobycie Jerozolimy - (2 Sm 1–5) ok. 1010–1000 przed Chr.
19. Dawid królem Izraela: wojny z sąsiednimi narodami - (2 Sm 8–12) ok. 1000–990 przed Chr.
20. Bunt Absaloma (ok. 990–970 przed Chr.). Królestwo Salomona (970–931 przed Chr.) - (2 Sm 13–24; 1 Krl 1–11)
21. Podział królestwa. Roboam i Jeroboam - (1 Krl 12–14) 921–913 przed Chr.
22. Roboam, Abiasz i Asa w Judzie. Od Jeroboama do Omriego w Izraelu - (1 Krl 14–16; 2 Krn 11–16) 930–870 przed Chr.
23. Achab zajmuje miejsce Omriego w królestwie Izraela. Prorok Eliasz - (1 Krl 16,29–20,34; 22) 885–835 przed Chr.
24. Królestwo Izraela od śmierci Achaba do zamachu stanu Jehu. Jozafat, Joram i Ochozjasz w Judzie - (1 Krl 21,52–2 Krl 10,27; 2 Krn 20–22) 853–841 przed Chr.
25. Królestwo Izraela od Jehu do Jeroboama II. Amazjasz i Azariasz w królestwie Judy - (2 Krl 10,28-15,7; 2 Krn 25–26) 841–743 przed Chr.
26. Ostatnie lata królestwa Izraela. Wojna syro-efraimska - (2 Krl 15–17; 2 Krn 27–28; Iz 7) 743–721 przed Chr.
27. Sytuacja w Palestynie na początku panowania Sargona II. Panowanie Ezechiasza - (2 Krl 18–20; 2 Krn 29–32; Iz 22; 36–39) 721–701 przed Chr.
28. Największa ekspansja i schyłek imperium asyryjskiego. Panowanie Manassesa, Amona i Jozjasza - (2 Krl 21–23; 2 Krn 29–35) 687–605 przed Chr.
29. Koniec królestwa Judy. Imperium neobabilońskie - (2 Krl 24–25; 2 Krn 36,9-21) 601–539 przed Chr.
30. Imperium perskie. Odrodzenie wspólnoty żydowskiej - (Księgi Ezdrasza i Nehemiasza) 539–330 przed Chr.
31. Imperium Aleksandra Wielkiego. Wojny Diadochów. Palestyna pod rządami Lagidów. Panowanie Antiocha III - 323–175 przed Chr.
32. Historia Machabeuszów od przybycia Antiocha IV do klęski Serona - (2 Mch 4–7; 1 Mch 1,10 – 3,26; Dn 11,22-33) 176–166 przed Chr.
33. Zwycięstwa Judy Machabeusza i nowe poświęcenie Świątyni Jerozolimskiej. Wojny poza Judeą. Początki panowania Antiocha V - (1 Mch 3–6; 2 Mch 8–13) 165–162 przed Chr.
34. Panowanie Demetriusza I. Śmierć Judy Machabeusza i pierwsze dokonania Jonatana - (1 Mch 7,1 – 9,57; 2 Mch 14–15) 162–160 przed Chr.
35. Jonatan najwyższym kapłanem i zarządcą w okresie panowania Aleksandra Balasa, Demetriusza II i Antiocha VI - (1 Mch 9,58–13,30) 157–142 przed Chr.
36. Szymon i Jan Hirkan. Utworzenie państwa praktycznie niepodległego - (1 Mch 13,31–16,24) 142–107 przed Chr.
37. Krótkie rządy Arystobula I. Aleksander Jannaj - 104–97 przed Chr.
38. Wojna domowa przeciwko Aleksandrowi Jannajowi. Klęski z Nabatejczykami i ostatnie dokonania Aleksandra - 94–76 przed Chr.
39. Panowanie Aleksandry Salome. Wojna między Hirkanem II a Arystobulem II. Rzymianie kładą kres królestwu Hasmoneuszów - 76–63 przed Chr.
40. Etnarchia Hirkana II. Bunty Arystobula II i jego syna Aleksandra - 63–55 przed Chr.
41. Śmierć Antypatra. Antygon przejmuje władzę w królestwie przy wsparciu Partów. Herod mianowany królem przez Rzymian - 43–37 przed Chr.
42. Herod ugruntowuje zdobytą władzę - 37–29 przed Chr.
43. Panowanie Heroda Wielkiego. Główne wydarzenia i zakres jego terytoriów - 40–4 przed Chr.
44. Dzieciństwo Jezusa - (Mt 1–2; Łk 1–2) 7–4 przed Chr.
45. Powrót do Nazaretu. Dwunastoletni Jezus w świątyni. Początki działalności publicznej Jezusa
46. Pierwsze etapy działalności Jezusa według Jana i synoptyków. Pierwsza Pascha w Jerozolimie i działalność w Galilei
47. Życie publiczne Jezusa od drugiej Paschy (J 6,4) do ostatniej podróży do Jerozolimy
48. Wielki Tydzień
49. Dodatek do podróży Jezusa. Palestyna w okresie publicznej działalności Jezusa. Cesarstwo Rzymskie w czasach Jezusa i apostołów
50. Dzieje Apostolskie. Pięćdziesiątnica. Od misji Filipa do przepowiadania Szawła i Barnaby w Antiochii - (Dz 2; 8,1–11,26) ok. 36–42 po Chr.
51. Panowanie Agryppy I. Pierwsza podróż Pawła. Sobór w Jerozolimie - (Dz 11,27–15,35) 41–49 po Chr.
52. Druga i trzecia podróż Pawła - (Dz 15,36–21,26) 49/50–58 po Chr.
53. Uwięzienie Pawła. Podróż do Rzymu i być może do Hiszpanii. Męczeństwo w Rzymie (Dz 21,27–28,31) 58–67 po Chr.
54. Wojna żydowska. Sytuacja polityczna. Pierwszy rok wojny - (Wojna żydowska II, 2,11–7,10) 66 r. po Chr.
55. Wespazjan rozpoczyna podbój Galilei - (Wojna żydowska III, 6-10) kwiecień-sierpień 67 r. po Chr.
56. Wespazjan podbija Galileę i Pereę. W Jerozolimie zeloci przejmują władzę - (Wojna żydowska IV, 1-7) jesień 67–marzec 68 r. po Chr.
57. Wespazjan podbija całe terytorium z wyjątkiem Jerozolimy - (Wojna żydowska IV, 8-10) marzec 68–lipiec 69 r. po Chr.
58. Oblężenie Jerozolimy i zdobycie trzeciego oraz drugiego muru - (Wojna żydowska IV, 11,5; V, 1-8) marzec–maj 70 r. po Chr.
59. Zniszczenie Świątyni Jerozolimskiej. Zajęcie twierdz Herodium, Macheront i Masad - (Wojna żydowska V, 9-13; VI, 1-10; VII, 6.8) maj 70–kwiecień 73 r. po Chr.
60. Rozpowszechnienie się chrześcijaństwa w świecie
61. Mapa biblijna Ziemi Świętej od początków do epoki perskiej
62. Mapa biblijna Ziemi Świętej w epoce hellenistycznej i rzymskiej
Profil altymetryczny Ziemi Świętej
Pomoce
Bibliografia uzupełniająca
Wykaz nazw i imion użytych w komentarzach do map atlasu
 
Zobacz także
Paweł Szpyrka SJ
Pod koniec życia pewien kulawy i małomówny Bask przymuszony został do opowiedzenia historii swojego życia. Skrzętnie spisana przez sekretarza relacja nie należy do pereł światowej literatury. Niemniej jednak w momencie, kiedy wytrwały czytelnik niewielkiej książeczki - Opowieści Pielgrzyma zdoła nieco dokładniej wgryźć się w tekst, doświadczy pewnej prostej i natchnionej mądrości. Mądrości ponadczasowej, która pomoże i jemu spojrzeć inaczej na swoje życie...
 
Paweł Szpyrka SJ
W teologii, w podręcznikach i wykładach, słowo „dogmat” jest używane zgodnie z jego właściwym znaczeniem. Zazwyczaj jednak unika się go publicznie, mówiąc o prawdach wiary czy o nauce Kościoła. Na co dzień „dogmat” oznacza bowiem opinię przyjętą na ślepo. Osoba „dogmatyczna” to taka, która odmawia dyskusji i lekceważy cudze opinie, a nawet fakty. 
 
Kamila Rybarczyk
"Panie, spraw, aby z tych, których mi dałeś, nikt nie zginął!". Te słowa osobistej modlitwy śp. Józefa Kozłowskiego – jezuity, ewangelizatora, legendarnego duszpasterza i założyciela Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi – brzmią do dziś w moich uszach. Jestem jedną z tych, którzy "nie zginęli" dzięki wrażliwości i kapłańskiej posłudze Ojca. 
 
 
___________________
 
 reklama
 
 
 

 

 
 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー